บริการรมยากำจัดแมลงครบวงจร

การรมยาสินค้า เป็นเทคนิคในการควบคุม แก้ปัญหาสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ก่อนส่งมอบหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นข้อกำหนดในการส่งออก-นำเข้าสินค้าที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงหรือสัตว์รบกวนอื่นๆ ยังพื้นที่หรือประเทศปลายทาง โดยจะทำการรมก๊าซพิษเพื่อกำจัดแมลงตัวเต็มวัย ตัวอ่อน ดักแด้ หรือไข่ที่อาจติดมากับสินค้าเหล่านั้น การรมยาด้วยแก๊สรมควันนี้จะช่วยลดแพร่กระจายของสัตว์รบกวน หรือแมลงศัตรูพืชที่ไม่ต้องการจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง

 

การรมยา คือการประยุกต์ใช้สารเคมีในรูปของเป็นก๊าซกับสินค้า ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกอย่างเหมาะสม เพื่อกำจัดแมลง โดยสารเคมีที่ใช้จะต้องได้รับการอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสารรมควันอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรของไทย สารเคมีรมยาที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ Methyl Bromide Aluminium Phosphide และ Eco2Fume และผู้ที่สามารถให้บริการได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

 

ศาสตร์ของการรมยาหรือรมควันสินค้า นั้นต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคนิคที่สั่งสมจากประสบการณ์ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย พนักงานของแคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการรมยามาเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติพร้อมสามารถให้บริการการรมยาสินค้าได้ทั่วประเทศ

การรมยาสินค้าส่งออกตามมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับ
มาตรการสุขอนามัย ฉบับที่ 15 (ISPM 15)
มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแมลงหรือศัตรูพืชในบรรจุภัณฑ์ไม้ทั่วโลก ซึ่งแคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ได้รับอนุญาต
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองว่าสามารถให้บริการรมยาได้และพร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ISPM 15

การรมยาสินค้าที่ขนส่งทางเรือและที่คลังสินค้า
สินค้าและผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เช่น ธัญพืช เครื่องเทศ ยาสูบ ใบชา และอื่นๆ จะต้องได้รับการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดจากแมลงหรือศัตรูพืช ซึ่งช่วยลดการสูญเสียให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ให้บริการรมยาหรือรมควันสินค้าในเรือที่ท่าเรือหลักหรือที่คลังสินค้าของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

การรมยาสินค้าในไซโล 
แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ มีประสบการณ์และชำนาญในการรมยาภายในไซโล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกักกันสินค้าและจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร เราช่วยแนะนำคุณเกี่ยวกับการรมยาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อจัดการกับความต้องการเร่งด่วน เราจะใช้เครื่องกำเนิดก๊าซฟอสฟีนไฟฟ้า ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการรมยาในไซโล ที่เรียกว่า "ระบบ J" และสอดท่อส่งก๊าซฟอสฟีนเข้าไปภายในไซโลผ่านระบบหมุนเวียน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ของเรามีมาตรฐาน ปลอดภัย สามารถสร้างก๊าซฟอสฟีนได้เร็วกว่าวิธีการทั่วไป และกระจายก๊าซฟอสฟีนในปริมาณที่เท่าๆ กัน ซึ่งให้ผลที่ดีที่สุดในการจัดการแมลงที่อยู่ในไซโล

การรมยาสินค้าเกษตรอินทรีย์
แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ ได้คิดค้นวิธีการพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าออร์แกนิค เนื่องจากสินค้าออร์แกนิคเหล่านี้ไม่สามารถใช้สารฆ่าแมลงหรือสารเคมีทั่วไปได้ เนื่องจากปัญหาสารตกค้าง ดังนั้นเราจึงดำเนินการรมยาสินค้าด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยคลุมสินค้าหรือรมยาภายในห้องปิด เพื่อขจัดปัญหาแมลงรบกวนตกค้างในสินค้า ซึ่งเราถือเป็นผู้นำในด้านการจัดการรมยาสินค้าเกษตรอินทรีย์

ทำไมต้องใช้บริการรมยากำจัดแมลง จาก แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ ?

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการรมยาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เราปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อกำหนดของหน่วยงานราชการและมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการรมยาประเภทต่างๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพตรงเวลา ทั่วประเทศ

 

ติดต่อเราผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT: @cannonpest
หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ได้ที่รูปด้านล่างนี้

หรือกรอกฟอร์ม ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ