กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด 

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่นอย่างแน่นอน

 

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ : 02 290 8500
อีเมล : crm-th@rentokil-initial.com


ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
160 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400