คุณกำลังมองหาบริการกำจัดปลวกจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ ใช่หรือไม่?

อีกหนึ่งปัญหาที่คนมีบ้านไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคือ "ปัญหาปลวกกินบ้าน"
นอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวบ้านแล้ว ยังทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอีกด้วย
ดังนั้นคนรักบ้านทุกคนพยายามหาบริการกำจัดปลวกจากบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ


เพื่อป้องกัน-กำจัดปลวกให้อยู่หมัด และลดความเสียหายที่เกิดจากปัญหาปลวก
ทีมแคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ พร้อมให้บริการกำจัดปลวกก่อนก่อสร้างและหลังก่อสร้าง
นอกจากการเลือกใช้สารเคมีกำจัดปลวกเพื่อสร้างแนวป้องกันการบุกรุกจากปลวกแล้ว
ยังมีนวัตกรรมเหยื่อล่อปลวก ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเรดาห์ตรวจสอบการมีอยู่ของของปลวก
ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกำจัดและป้องกันการลุกลามของปลวกได้ในระยะยาว

รู้จัก "ปลวกใต้ดิน" วายร้ายทำลายบ้าน (Subterranean Termite)

ก่อนรับบริการฉีดปลวกหรือป้องกันปลวก เรามาทำความรู้จักกับตัวการของปัญหานี้คือ ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termite) หรืออีกชื่อที่หลายคนเรียกว่า “มดขาว” เป็นแมลงสังคมที่ถูกอยู่ในวงศ์ ISOPTERA (แมลงที่มีปีกทั้งสองข้างเหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน) อยู่อาศัยกันเป็นอาณานิคมมีสมาชิกร่วมรังเป็นล้านตัว ประกอบไปด้วย ปลวกราชินี ปลวกราชา ปลวกงาน และปลวกทหาร โดยรังปลวกหรืออาณานิคมของปลวกใต้ดินนั้นอยู่ใต้ดิน พวกมันกินอาหารที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ

ปลวกงาน จะมีลักษณะลำตัวสีครีม ขนาดเล็ก สามารถบุกรุกอาคาร เพื่อเข้ามาหาอาหาร ผ่านรากฐาน ข้อต่อ ช่องสายไฟ หรือแม้แต่รอยแตกเล็กๆ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเป็นเวลานานก่อนที่พวกมันจะถูกพบจากการซ่อนตัวผ่านอุโมงค์ดินหรือลักษณะรอยโคลนสีดำเป็นทางดำ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญานการระบาดของปลวก

สิ่งที่ปลวกชอบมาก ได้แก่ ไม้ทุกประเภท กระดาษแข็ง หนังสือ หนังสือพิมพ์ เสื้อผ้า และวัสดุอื่นๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ในการเสาะหาแหล่งอาหาร พวกมันยังสามารถทำลายวัสดุประเภทหนัง ยาง ลวดไฟฟ้าเคลือบไนล่อน ได้อีกด้วย


ข้อสังเกตของงานบริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่หลายๆ บ้านจะทำเป็นลำดับต้นๆ เมื่อพบเจอปลวกหรือทางเดินปลวกคือ การใช้สเปรย์ฉีดปลวก และย้ายของออกจากจุดที่ปลวกกิน ซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นวิธีการกำจัดปลวกได้แค่บนพื้นผิวแต่ไม่สามารถกำจัดถึงรังปลวกได้ และหากต้องการใช้บริการจากบริษัทฉีดปลวกจะมีวิธีเลือกอย่างไร

รูปแบบหรือวิธีที่บริษัทฉีดปลวกให้บริการ
บริษัทที่มีประสบการณ์และมีทีมผู้เชี่ยวชาญจะเสนอบริการกำจัดปลวกที่เหมาะสมกับระดับปัญหาและหน้างาน เช่น หากพบปัญหาปลวกแล้วก็จะใช้ระบบเหยื่อล่อเพื่อกำจัดปลวกในรัง และ/หรืออัดน้ำยาเพิ่มเติมเพื่อสร้างเกราะป้องกัน
สารเคมีที่ใช้ในงานบริการ
สารเคมีที่ใช้จะต้องเป็นสารเคมีที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการป้องกัน-กำจัดปลวกได้จริง และที่สำคัญได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ความชำนาญและความเชี่ยวชาญของพนักงานให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การกำจัดปลวกนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะหากพนักงานขาดความรู้หรือความชำนาญอาจจะทำให้ตรวจสอบปัญหาปลวกไม่ตรงจุด เจาะอัดน้ำยาหรือวางเหยื่อไม่ถูกจุด หรือแม้แต่ให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ไม่ถี่ถ้วน

วิธีป้องกันและกำจัดปลวกพื้นฐาน
บริษัทฉีดปลวกหลายๆ บริษัทมีบริการป้องกัน-กำจัดปลวกที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่
สิ่งที่แตกต่างจะเป็นเรื่องของสารเคมีที่ใช้ ระยะเวลาสัญญา และความเชี่ยวชาญ เป็นต้น

บริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกพื้นฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

1. บริการป้องกันและกำจัดปลวกก่อนการก่อสร้าง
เป็นการทำการสเปรย์สารเคมีกำจัดปลวกชนิดพิเศษตามบริเวณฐานของบ้านหรืออาคาร เพื่อสร้างเกราะป้องกันใต้ดิน ไม่ให้ปลวกเข้ามายังพื้นที่
โดยประสิทธิภาพของสารเคมีจะคงอยู่ได้นาน 3-5 ปี

2. บริการป้องกันและกำจัดปลวกหลังการก่อสร้าง
ซึ่งขั้นตอนจะแตกต่างจากบริการกำจัดปลวกก่อนก่อสร้าง
โดยจะอาศัยการเข้าสำรวจพื้นที่พร้อมระบุตำแหน่งที่มีความเสี่ยงต่อปลวก
หรือพื้นที่ที่พบการระบาดของปลวก เพื่ออัดน้ำยาสารเคมี หรือ
วางเหยื่อกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันและกำจัดปลวก

บริการป้องกันและกำจัดปลวกจาก แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์
ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกัน-กำจัดปลวกของแคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ จะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อค้นหาบริเวณที่มีการระบาดและจะแนะนำมาตรการควบคุม-กำจัดปลวก หรือบริเวณที่ฉีดปลวกที่เหมาะสม ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดปลวกที่บริษัทรับฉีดปลวกให้บริการในปัจจุบัน คือ การใช้สารเคมีอัดลงใต้ดิน และ การใช้เหยื่อล่อปลวก

ระบบอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงใต้ดิน
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการกำจัดปลวกของเรา จะทำการเจาะดินลึกลงไปในรากฐานจากผนังด้านนอกของอาคาร ด้วยสว่านขนาดพิเศษ ระยะห่างกัน
1.0 - 1.5 เมตร รอบผนังด้านนอกอาคาร จากนั้นจะอัดน้ำยากำจัดปลวกลงไปในแต่ละรู โดยสารเคมีที่ใช้นั้นมีความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
กับคนหรือสัตว์เลี้ยง จากนั้นจะปิดรูด้วยปูนซีเมนต์ วิธีนี้จะสามารถทำลายรังปลวกและหยุดทุกกิจกรรมของปลวกทั้งหมดในอาคารทันที

ระบบเหยื่อล่อกำจัดปลวก
ระบบกำจัดปลวก EXTERRA จะใช้เพื่อควบคุมการเข้าทำลายของปลวก
ซึ่งเป็นอุปกรณ์กำจัดปลวกที่มีความเป็นพิษต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จะเป็นวิธีที่ใช้ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้สารเคมีฉีดพ่นภายในพื้นที่
โดยสถานีเหยื่อ EXTERRA จะถูกฝังเอาไว้ในดินรอบบริเวณพื้นที่ของคุณเพื่อล่อให้ปลวกมากินไม้เหยื่อภายในรัง เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจพบว่ามีปลวกมากินไม้เหยื่อในสถานี ก็จะเปลี่ยนเอาเหยื่อล่อปลวกมาไว้ในสถานีแทนโดยไม่รบกวนกิจกรรมของปลวก ปลวกจะนำพาอาหารหรือเหยื่อ REQUIEM ที่ได้จากสถานี ซึ่งมีสารเคมีกำจัดปลวกกลับไปยังรังและเกิดการกระจายของสารเคมีภายในรังผ่านการกินอาหารและสัมผัส สำหรับสถานีเหยื่อล่อปลวกบนดิน (Above-ground) นั้นจะช่วยเร่งกระบวนการกำจัดปลวกให้หมดไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อปลวกถูกกำจัดจนหมดสิ้นเราจะทำการถอนสถานีเหยื่อล่อปลวกบนดินออก

ติดต่อเราผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT: @cannonpest
หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ได้ที่รูปด้านล่างนี้

หรือกรอกฟอร์ม ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ