แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์

ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และปัจจุบันได้ถูกควบรวมกิจการ โดยบริษัทเร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) ในปี พ.ศ. 2562 เรามุ่งเน้นงานบริการแก่ลูกค้าบ้านและธุรกิจประเภทต่างๆ โรงพยาบาล และสถานบริการด้านสุขภาพ โรงแรม และรีสอร์ท อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
คลังสินค้า โลจิสติกส์ และอาคารสำนักงาน

ด้วยมาตรฐาน และงานบริการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมการสนับสนุนตามนโยบาย 2/24 อีกทั้งเน้นการป้องกันปัญหาในระยะยาว เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณจากสัตว์รบกวนอย่างสมบูรณ์แบบ มี 9 สาขาให้บริการทั่วประเทศ


เราเป็นผู้นำงานบริการควบคุม-กำจัดแมลง และสัตว์รบกวน ที่ได้มาตรฐาน
ISO 9000 พร้อมส่งมอบงานบริการที่เน้นความปลอดภัยของลูกค้าในประเทศไทยเป็นหลัก

ส่งมอบงานบริการควบคุม-กำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างที่สุด

มาตรฐานและการรับรอง


เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเราอยู่เสมอ จึงพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูและและจัดการด้านสัตว์รบกวน โดยเราเป็นสมาชิกผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง และได้รับรองมาตรฐานต่างๆ จากองค์ชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

 ผู้บริหาร