บริการรมยากำจัดแมลงครบวงจร (Fumigation)

การรมยา (Fumigation) คือใช้สารเคมีในรูปของก๊าซกับสินค้า ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกอย่างเหมาะสม เพื่อกำจัดแมลง
โดยสารเคมีรมยาที่ใช้จะต้องได้รับการอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสารรมควันอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรของไทย
สารเคมีรมยาที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ Methyl Bromide Aluminium Phosphide
และ Eco2Fume และผู้ที่สามารถให้บริการรมยาได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

ศาสตร์ของการรมควันหรือรมยาสินค้า นั้นต้องอาศัยความรู้
ความเชี่ยวชาญและเทคนิคที่สั่งสมจากประสบการณ์ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
พนักงานของแคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรมยามาเป็นอย่างดี
และมีคุณสมบัติพร้อมสามารถให้บริการรมยาสินค้าได้ทั่วประเทศ

การรมยา (Fumigation) สามารถใช้กับสินค้าประเภทใดบ้าง
วัตถุประสงค์หลักในการรมยาคือ การควมคุมคุณภาพของโดยไม่ให้มีแมลงหรือสัตว์รบกวนทำความเสียหาย ปัจจุบันการรมยาหรือการทำ Fumigation ได้กลายมาเป็นข้อกำหนดในการส่งออก-นำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแมลงหรือสัตว์รบกวนต่างถิ่นในประเทศปลายทาง

บริษัทรมยาปัจจุบันมีการให้บริการรมยาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าไปต่างประเทศ หรือผู้ประกอบการที่เก็บสินค้าไว้ในโกดัง/ไซโล
สินค้าเกษตร ประเภท ข้าว ข้าวโพด อาหารสัตว์ เครื่องเทศ ยาสูบ ใบชา เป็นต้น จะถูกจัดส่งในรูปแบบคอนเทนเนอร์หรือลังไม้ และต้องได้รับการรมยาตามมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับมาตรการสุขอนามัย ฉบับที่ 15 (ISPM 15)

การรมยาสินค้า
จะทำการรมยาด้วยก๊าซพิษเพื่อกำจัดแมลงตัวเต็มวัย ตัวอ่อน ดักแด้ หรือไข่ที่อาจติดมากับสินค้าเหล่านั้น การรมยาด้วยแก๊สรมควันนี้ช่วยลดการสูญเสียให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

การรมยาในไซโล 
สำหรับบริการรมยาในไซโลจะใช้วิธีสร้างก๊าซฟอสฟีนผ่านเครื่องระบบไฟฟ้า เรียกว่า "ระบบ J" และจะส่งก๊าซฟอสฟีนผ่านท่อนำส่งเข้าไปภายในไซโลผ่านระบบหมุนเวียน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ใช้สำหรับรมยามีมาตรฐาน ปลอดภัย สามารถสร้างก๊าซฟอสฟีนได้รวดเร็ว และกระจายก๊าซฟอสฟีนในปริมาณที่เท่าๆ กัน สามารถให้ผลที่ดีที่สุดในการรมยาแมลงที่อยู่ในไซโล

การรมยาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
เกษตรกรและผู้ส่งออกที่ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าออร์แกนิค จะทราบกันดีว่าสินค้าออร์แกนิคเหล่านี้ไม่สามารถใช้สารฆ่าแมลงหรือสารเคมีทั่วไปได้เพราะจะเกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง ดังนั้นแคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์จึงได้คิดค้นวิธีพิเศษในการรมยาสำหรับสินค้าประเภทนี้ โดยจะทำการรมยาสินค้าด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยคลุมสินค้าหรือรมยาภายในห้องปิด เพื่อขจัดปัญหาแมลงรบกวนตกค้างในสินค้า

มาตรฐาน ISPM 15 เกี่ยวข้องกับการรมยาอย่างไร

ISPM 15 (International Standard for Phytosanitary Measure No.15)
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลง ศัตรูพืช และสัตว์รบกวน
จากประเทศต้นทางไปยังปลายทางในระหว่างการส่งออก-นำเข้าเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับ
พันธุ์พืชของประเทศปลายทาง และลดการแพร่กระจายของแมลงข้ามถิ่น
ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อระบบนิเวศน์ของประเทศปลายทาง

ดังนั้นบริษัทที่บรรจุสินค้าไว้ในพาเลทไม้ ลังไม้ หรือเก็บสินค้าไว้ในโกดัง ไซโล
เมื่อต้องการส่งออกสินค้าเหล่านั้นจะต้องทำการกำจัดแมลงหรือสัตว์รบกวนก่อน
ซึ่งอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้คือการรมยา (Fumigation) แต่ละบริษัทที่ให้บริการก็จะมีมาตรฐานความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ และเทคนิคที่ใช้ต่างกัน
หากต้องการใช้บริการอาจจะเลือกจากบริษัทที่ได้รับการรับรองในเรื่องของการใช้สารเคมี
และพนักงานได้ผ่านการฝึกอบรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISPM 15

ทำไมต้องใช้บริการรมยากำจัดแมลง จาก แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์?

ISPM 15 (International Standard for Phytosanitary Measure No.15)
เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการรมยาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เราปฏิบัติงานด้านการรมยาบนพื้นฐานของ
ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการและมาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับบริการรมยา
จากทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ทั่วประเทศ

 

ติดต่อเราผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT: @cannonpest
หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ได้ที่รูปด้านล่างนี้

หรือกรอกฟอร์ม ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ