บริการป้องกันและกำจัดยุง

ยุง ถือเป็นแมลงบินเที่ป็นภัยคุกคามสำคัญต่อมนุษยชาติ เนื่องจากพวกมันสามารถส่งต่อโรคต่างๆ ให้กับมนุษย์ ยุงมีแหล่งที่อยู่อาศัยหลากหลาย
ตั้งแต่ทะเลทรายที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลไปจนถึงทุ่งหญ้าภูเขาสูง มียุงหลายสายพันธุ์ที่มักกัดคน ส่งผลให้เกิดอาการคัน บวมบริเวณผิวหนังที่ถูกกัด กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ
มากกว่านั้นมันยังทำให้กิจกรรมนอกบ้านของคุณหมดความสนุกไปด้วย

หากคุณกำลังประสบปัญหายุงตัวร้ายกวนใจ กำจัดและฉีดยากันยุงเท่าไหร่ ก็ไม่หมดสักที ขอแนะนำบริการกำจัด-ป้องกันยุงที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ยุงก้นปล่อง (Anopheles)

พาหะนำโรคไข้มาลาเรีย (Malaria) ซึ่งถือเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักและทำลายล้างสูงมากถึง 40% ของประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูง สายพันธุ์หลักๆ ที่ก่อให้เกิดโรคนี้ ได้แก่ สายพันธุ์ Anopheles stephensi, Anopheles israelensis และ Anopheles culifacies พวกมันมักขยายพันธุ์ในน้ำนิ่งและสะอาด เช่น บ่อน้ำ ทะเลสาบ ส่วนบนสุดของอ่างเก็บน้ำ และถังเก็บน้ำใต้ดิน เป็นต้น ยุงชนิดนี้มักออกหากินในเวลาพลบค่ำ มันจึงถูกขนาดนามว่าเป็น "นักกัดยามวิกาล"

 

ยุงรำคาญ (Culex)

พาหะนำโรคเท้าช้าง (Filariasis) เกิดจากยุงรำคาญสายพันธุ์ (Culex quinquifasciatus) ผู้ป่วยจะมีไข้ มีความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองที่โตอย่างเฉียบพลัน ยุงรำคาญมักขยายพันธุ์ตามแหล่งน้ำสกปรก เช่น ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียตามแหล่งชุมชน ยุงชนิดนี้ชอบออกหากินในยามพลบค่ำ อีกทั้งยังขึ้นชื่อว่ากัดเจ็บมาก ก่อให้เกิดความรำคาญจนไปถึงรบกวนการนอนหลับของมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ (Japanese Encephalitis:JE) ที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มากับยุงรำคาญนาข้าว (Culex triteaniorhynchus และ Culex vishnuoi) เป็นพาหะนำโรค พบการระบาดมากในพื้นที่ชนบทที่มีการปลูกข้าว เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่เหมาะสม

 

ยุงลาย (Aedes)

พาหะนำโรคไข้เลือดออก (Dengue) มีการสันนิษฐานว่ามักระบาดในพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัด ยุงลายเสือ(Aedes aegypti) เป็นสายพันธุ์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์ มักขยายพันธุ์ตามแหล่งน้ำสะอาดที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ เช่น ถังเก็บน้ำดื่ม ยางรถยนต์เก่า กระป๋อง ขวดน้ำเปล่า น้ำในแจกัน เป็นต้น โรคไข้เลือดออกเป็นโรคร้ายแรงและอันตรายถึงชีวิต ผู้ป่วยจะมีไข้สูง เกิดภาวะช็อก และตกเลือดอย่างเฉียบพลัน ยุงชนิดนี้จะออกล่าเหยื่อในตอนกลางวัน เมื่อถูกกัดจะรู้สึกเจ็บปวด โรคไข้เหลือง (Yellow fever) เกิดจากยุงลายสวน (Aedes albopictus)
เป็นพาหะนำโรค อาการคล้ายคลึงกับไข้มาลาเรีย และยังทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ตัวเหลือง ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้

ปัญหาที่เกิดจากยุง


ยุงเป็นพาหะนำโรคที่ร้ายแรงหลายชนิด เช่น โรคไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรคไข้เลือดออก โรคไข้เหลือง และโรคไข้สมองอักเสบ เป็นต้น
ยุงเพศเมียต้องการเลือดเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตของไข่ จึงมีเพียงยุงเพศเมียเท่านั้นที่กัด สัตว์เลือดอุ่นรวมถึงมนุษย์
ในขณะที่ยุงเพศผู้ต้องการแค่น้ำหวานจากเกสรของพืชเท่านั้น

บริการควบคุม-กำจัดยุง จาก แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์

แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ ใช้เทคนิคการจัดการยุงแบบบูรณาการเพื่อควบคุมยุงสายพันธุ์ต่างๆ เริ่มจากการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการควบคุมสัตว์รบกวนขั้นสูง เพื่อระบุที่ตั้งและแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง ที่อยู่ภายในหรือโดยรอบพื้นที่ของคุณจากนั้นจะทำการวิเคราะห์และเลือกใช้วิธีการจัดการยุงตามแบบบูรณกาารที่เหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วย
การกำจัดลูกน้ำ (Larvicidal Treatment) การกำจัดยุงตัวเต็มวัย (Adulticidal Treatment) และการใช้กับดักยุงชนิดต่างๆ สำหรับกำจัดยุงตัวเต็มวัย
 

 

การกำจัดลูกน้ำยุง
ยุงตัวเมียจะวางไข่ในน้ำ ตั้งแต่ระยะตัวอ่อนไปจนถึงตัวโม่งจะอาศัยอยู่ในน้ำ พนักงานบริการผู้เชี่ยวชาญจะค้นหาแหล่งอาศัยของลูกน้ำและใช้สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงอย่างเหมาะสม เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับมาตรการควบคุมจำนวนยุงที่จะเกิดขึ้น และแหล่งน้ำดังกล่าวควรได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดจำนวนประชากรของลูกน้ำอย่างต่อเนื่อ

การกำจัดยุงตัวเต็มวัย สำหรับพื้นที่ภายใน
การสเปรย์สารเคมีตกค้างภายในพื้นที่เพื่อเคลือบพื้นผิว (Residual) ตามบริเวณที่มียุงมาเกาะพัก จะช่วยควบคุมและลดจำนวนประชากรยุงตัวเต็มวัยได้

การควบคุมยุงตัวเต็มวัย สำหรับพื้นที่ภายนอก 
จะใช้การพ่นหมอกควันด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal Fogging) เป็นเครื่องพ่นสารเคมีโดยใช้ความร้อนทำให้สารเคมีแตกตัวกลายเป็นไอและควบแน่นในรูปหมอกควัน หรือพ่นละอองสารเคมีด้วยเครื่อง Misting
 

กับดักยุง 
แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ยังให้บริการอุปกรณ์ดักยุงภายในและภายนอกอาคาร สามารถป้องกันและควบคุมยุงได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับดักนี้จะทำงานโดยใช้สารล่อยุงพร้อมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เลียนแบบลมหายใจของมนุษย์เพื่อล่อให้ยุงเข้ามาในกับดัก

-Independence Mosquito Magnet สำหรับพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร

-Pioneer Mosquito Magnet สำหรับพื้นที่ 900 ตารางเมตร

-Cyclone Mosquito Trap สำหรับพื้นที่ 150 ตารางเมตร

 

 

ความจริงเกี่ยวกับยุง
แหล่งน้ำนิ่งต่างๆ เช่น บ่อน้ำ ท่อระบายน้ำ คือ แหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของยุง
ยุงชอบอยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ตามท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ที่ปกคลุมไปด้วยวัชพืชอย่างหนาแน่น
จุดที่มืดสนิทของบ้าน คือ จุดที่ดึงดูดให้ยุงเข้ามาเกาะพักได้ดี
ช่วงเวลาหากินของยุง คือ เวลาพลบค่ำหรือรุ่งเช้า
ยุงสามารถค้นหาเหยื่อสำหรับดูดเลือดได้จากระยะไกล
ยุงสามารถบินได้ไกลถึง 8 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์)

ทีมงานผู้ชี่ยวชาญของเรา จะเข้าประเมินระดับการระบาดและรวิเคราะห์รูปแบบการกำจัดที่เหมาะสมกับสถานที่ของคุณ พร้อมบริการติดตามประเมินผลการจัดการและกำจัดอย่างละเอียด

 

ติดต่อเราผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT: @cannonpest
หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ได้ที่รูปด้านล่างนี้

หรือกรอกฟอร์ม ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ