คุณกำลังต้องการบริการป้องกัน-กำจัดปลวกที่เหมาะกับคุณอยู่ ใช่หรือไม่ ?

เพื่อป้องกัน-กำจัดปลวกให้อยู่หมัด และลดความเสียหายที่เกิดจากปลวก ทีมแคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ พร้อมให้บริการกำจัดปลวกก่อนก่อสร้างและหลังก่อสร้าง
นอกจากการเลือกใช้สารเคมีกำจัดปลวกเพื่อสร้างแนวป้องกันการบุกรุกจากปลวกแล้ว

ยังมีนวัตกรรมเหยื่อล่อปลวก ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเรดาห์ตรวจสอบการมีอยู่ของของปลวกตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกำจัดและป้องกันการลุกลามของปลวกได้ในระยะยาว

ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termite)

หรืออีกชื่อที่หลายคนเรียกว่า “มดขาว” เป็นแมลงสังคมที่ถูกอยู่ในวงศ์ ISOPTERA (แมลงที่มีปีกทั้งสองข้างเหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน) อยู่อาศัยกันเป็นอาณานิคมมีสมาชิกร่วมรังเป็นล้านตัว ประกอบไปด้วย ปลวกราชินี ปลวกราชา ปลวกงาน และปลวกทหาร โดยรังปลวกหรืออาณานิคมของปลวกใต้ดินนั้นอยู่ใต้ดิน พวกมันกินอาหารที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ

ปลวกงาน จะมีลักษณะลำตัวสีครีม ขนาดเล็ก สามารถบุกรุกอาคาร เพื่อเข้ามาหาอาหาร ผ่านรากฐาน ข้อต่อ ช่องสายไฟ หรือแม้แต่รอยแตกเล็กๆ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเป็นเวลานานก่อนที่พวกมันจะถูกพบ จากการซ่อนตัวผ่านอุโมงค์ดินหรือลักษณะรอยโคลนสีดำเป็นทางดำ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญานการระบาดของปลวก

สิ่งที่ปลวกชอบมาก ได้แก่ ไม้ทุกประเภท กระดาษแข็ง หนังสือ หนังสือพิมพ์ เสื้อผ้า และวัสดุอื่นๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ในการเสาะหาแหล่งอาหาร พวกมันยังสามารถทำลายวัสดุประเภทหนัง ยาง ลวดไฟฟ้าเคลือบไนล่อ

9 ความจริงเกี่ยวกับปลวก
ปลวกกินอาหารตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
ปลวกใช้ฟีโรโมนเพื่อสื่อสารกัน โดยฟีโรโมนของปลวกในแต่ละรังจะแตกต่างกัน
ปลวกมีประโยชน์ต่อดิน พวกมันช่วยเร่งสลายตัวของเส้นใยพืช และซากใบไม้
ปลวกมีบทบาทสำคัญในการรักษาพืชพรรณ ป่าไม้ให้อยู่ในสภาพดี
การขุดอุโมงค์หรือสร้างทางเดินใต้ดิน ช่วยปรับปรุงองค์ประกอบของในดิน
ปลวกกินราจากวัสดุที่เน่าเปื่อยของพืช และย่อยเซลลูโลสได้
จากความช่วยเหลือของจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตในลำไส้ของปลวก
ปลวกงาน และปลวกทหารนั้นตาบอด
ปลวกราชาและปลวกราชินี คือ แมลงเม่า มีปีกเพื่อบินออกรังมาหาคู่ครอง
ก่อนจะสลัดปีกและสร้างรังใหม่ใต้ดิน
เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น ปลวกทหารจะเตือนปลวกตัวอื่นๆ ในรัง ด้วยการเอา
หัวกระแทกกับพื้นหรือกำแพงให้เกิดการสั่นสะเทือน ส่งเสียงเตือนไปยังรัง
ปลวกกินอุจจาระของปลวกด้วยกันเอง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดแบคทีเรียในลำไส้
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายของซากพืช ซึ่งการส่งอาหารหรือของเหลวต่อๆ
กันของปลวก เรียกว่า Trophallaxis

วิธีป้องกันและกำจัดปลวก
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

1. บริการป้องกันกำจัดปลวกก่อนการก่อสร้าง
จะทำการสเปรย์สารเคมีกำจัดปลวกชนิดพิเศษตามบริเวณฐานของบ้านหรืออาคาร เพื่อสร้างเกราะป้องกันใต้ดิน
ไม่ให้ปลวกเข้ามายังพื้นที่ โดยประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดปลวกจะคงอยู่ได้นาน 3-5 ปี

2. บริการป้องกันและกำจัดปลวกหลังการก่อสร้าง
ซึ่งขั้นตอนของการป้องกันและกำจัดปลวกนั้นจะแตกต่างจากการกำจัดปลวกก่อนก่อสร้าง โดยทีมงานแคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ จะเข้าสำรวจพื้นที่พร้อมระบุตำแหน่งที่มีความเสี่ยงต่อปลวกหรือพื้นที่ที่พบการระบาดของปลวก เพื่ออัดน้ำยาสารเคมี หรือ วางเหยื่อกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันและกำจัดปลวกให้ไกลจากบ้านของคุณ

บริการป้องกัน-กำจัดปลวก จาก แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์
ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกัน-กำจัดปลวกของแคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ จะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อค้นหาบริเวณที่มีการระบาด และจะแนะนำมาตรการควบคุม-กำจัดปลวกที่เหมาะสม ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดปลวกในปัจจุบัน คือ การใช้สารเคมีอัดลงใต้ดิน และ การใช้เหยื่อล่อปลวก

ระบบอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงใต้ดิน
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดปลวกของเรา จะทำการเจาะดินลึกลงไปในรากฐานจากผนังด้านนอกของอาคาร ด้วยสว่านขนาดพิเศษ ระยะห่างกัน 1.0 - 1.5 เมตร รอบผนังด้านนอกอาคาร จากนั้นจะอัดน้ำยากำจัดปลวกลงไปในแต่ละรู โดยสารเคมีกำจัดปลวกที่ใช้นั้นมีความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ สำหรับคนหรือสัตว์เลี้ยง จากนั้นจะอุดรูด้วยปูนซีเมนต์ วิธีนี้จะสามารถทำลายรังปลวกและหยุดทุกกิจกรรมของปลวกทั้งหมดในอาคารทันที

ระบบเหยื่อล่อกำจัดปลวก
ระบบกำจัดปลวก EXTERRA จะใช้เพื่อควบคุมการเข้าทำลายของปลวก ซึ่งเป็นอุปกรณ์กำจัดปลวกที่มีความเป็นพิษต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดการกับปลวกในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้สารเคมีฉีดพ่นภายในพื้นที่ โดยสถานีเหยื่อ EXTERRA จะถูกฝังเอาไว้ในดินรอบ บริเวณบ้านหรือสถานที่ของคุณเพื่อล่อให้ปลวกมากินไม้เหยื่อภายในรัง เมื่อพนักงานผู้เชี่ยวชาญตรวจพบว่ามีปลวกมากินไม้เหยื่อในสถานี ก็จะเปลี่ยนเอาเหยื่อล่อปลวกมาไว้ในสถานีแทนโดยไม่รบกวนกิจกรรมของปลวก ปลวกจะนำพาอาหารหรือเหยื่อ REQUIEM ที่ได้จากสถานี ซึ่งมีสารเคมีกำจัดปลวกกลับไปยังรังและปลวกจะถูกกำจัดอย่างต่อเนื่องจากจนทั่วทั้งรัง สำหรับสถานีเหยื่อล่อปลวกบนดิน (Above-ground) นั้นจะช่วยเร่งกระบวนการกำจัดปลวกให้หมดไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อปลวกถูกกำจัดจนหมดสิ้นเราจะทำการถอนสถานีเหยื่อล่อปลวกบนดินออก

ติดต่อเราผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT: @cannonpest
หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ได้ที่รูปด้านล่างนี้

หรือกรอกฟอร์ม ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ